Девушки

ФИОСтранаГод рождения
1Aminova, Aliya 1992
2Argunova, Svetlana 1992
3Baryshava, Anastasiya 1995
4Batdelger, Nandin-Erdene 1991
5Bielaia, Viktoriia 1990
6Fedarovich, Darya 1992
7Fedarovich, Volha 1992
8Khramtsova, Marharyta 1995
9Kosobudzka, Ewa 1992
10Magone, Zane 1992
11Morozova, Sofya 1990
12Nogovitsyna, Matrena 1991
13Overes, Karlijn 1994
14Sadowska, Natalia 1991
15Sõber, Elvia 1993
16Sohi, Parvez 1996
17Sohi, Parwaan 1992
18Sukhee, Nyamgerel 1992
19Szczybylo, Magdalena 1990
20Valeeva, Yuliya(reserve) 1991
21Verheul, Heike 1993
22Veski, Kadi 1991
23Vilcinska, Veronika 1992
24Wu, Mei-Ji 1991

Юноши

ФИОСтранаГод рождения
1Boomspata, Roel 1993
2Fedin, Sergej(reserve) 1990
3Ganbold, Gerelbold 1991
4Golub, Stepan 1993
5Gulyaev, Nikolaj 1990
6Kolobov, Mikhailo 1992
7Kruglikov, Anton 1992
8Krygier, Kamil 1991
9Mayeuski, Yauheni 1990
10Milshin, Maxim 1991
11Paleczny, Przemyslaw 1992
12Palmans, Zainal 1990
13Plaksij, Anri 1995
14Selli, Konstantin 1990
15Shaybakov, Ainur 1992
16Ślężak, Mariusz 1991
17Smeitink, Niek 1990
18Steijlen, Pieter 1990
19Tolchikov, Andrej 1990
20Tseveen, Sukhtulga 1992